nivo slider image nivo slider image

Zarząd

Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka Szpital Specjalistyczny zarządzany jest przez zespół w składzie:

Przewodniczący Rady Społecznej – wcestarosta powiatu kieleckieg Zenon Janus

Dyrektor naczelny: dr inż. Rafał Szpak

Z -ca ds. medycznych: lek. med. Krzysztof Maciejewski

Główna Księgowa: mgr Monika Koziala

Naczelna Pielęgniarka: mgr Lucyna Wychowaniec