Home

Aktualności

17 września 2019

Konkurs medyczny nr 3/2019

OGŁOSZENIE Na podstawie art. 26 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U 2018.2190 ze zm.). Dyrekcja Świętokrzyskiego centrum Matki […]
17 września 2019

Zakup i dostawę odczynników, kalibratorów, kontroli wraz z dzierżawą dwóch analizatorów w postaci  zintegrowanej platformy biochemiczno-immunochemicznej – SAG ZP – 12/2019

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE – PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 […]
13 września 2019

Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów opatrunkowych i obłożeń operacyjnych – SAG ZP-11/2019

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE – PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 […]
5 września 2019

Zakup i dostawa wysokiej klasy ginekologicznego cyfrowego aparatu USG i neonatologicznego aparatu USG – SAG ZP-10/2019

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE – PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 […]
13 czerwca 2019

Zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego nici chirurgicznych – SAG ZP-09/2019

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE – PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 […]
31 maja 2019

Zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego płynów infuzyjnych – SAG ZP -08/2019

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZTARGOWYM W TRYBIE – PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 […]
15 maja 2019

Informacja dla Pacjentów dotycząca udostępnienia dokumentacji medycznej

Informacja dla Pacjentów dotycząca udostępnienia dokumentacji medycznej Uprzejmie informuję, że w dniu 4 maja 2019 r. weszły w życie zmiany w przepisach dotyczących opłat za udostępnienie […]
8 maja 2019

Życzenia z okazji Dnia Położnej

6 maja 2019

Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego rękawiczek diagnostycznych i pozostałego sprzętu medycznego – SAG ZP-07/2019

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy […]
17 kwietnia 2019

Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników do badań prenatalnych – SAG ZP – 06/2019

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE – PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 […]
Skip to content