Home

Aktualności

15 maja 2019

Informacja dla Pacjentów dotycząca udostępnienia dokumentacji medycznej

Informacja dla Pacjentów dotycząca udostępnienia dokumentacji medycznej Uprzejmie informuję, że w dniu 4 maja 2019 r. weszły w życie zmiany w przepisach dotyczących opłat za udostępnienie […]
8 maja 2019

Życzenia z okazji Dnia Położnej

6 maja 2019

Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego rękawiczek diagnostycznych i pozostałego sprzętu medycznego – SAG ZP-07/2019

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy […]
17 kwietnia 2019

Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników do badań prenatalnych – SAG ZP – 06/2019

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE – PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 […]
22 marca 2019

Zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego środków dezynfekcyjnych – SAG ZP-05/2019

Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka   – Szpital Specjalist w Kielcach  ul. Prosta 30, 25-371 Kielce OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości […]
19 marca 2019

PLAN POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH – 2019 ROK

PLAN POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH – 2019 ROK Pobierz plan postępowań przetargowych 2019
19 marca 2019

Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej bez możliwości odtworzenia danych osobowych

Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu)dokumentacji medycznej bez możliwości odtworzenia danych osobowych   Uprzejmie informujemy, że planowane jest brakowanie  (zniszczenie) dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej pacjentów leczonych w  Świętokrzyskim […]
4 marca 2019

Zakup i dostawa odczynników i akcesoriów do hematologii wraz z dzierżawą analizatora – SAG ZP – 04/2019

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE – PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 […]
22 lutego 2019

Kompleksową usługa w zakresie prania – SAG ZP – 03/2019

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE – PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 […]
19 lutego 2019

Konkurs medyczny nr 2/2019

OGŁOSZENIE Na podstawie art. 26 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U 2018.2190 ze zm.). Dyrekcja Świętokrzyskiego Centrum Matki […]
Skip to content