Home

Aktualności

17 lutego 2020

Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów syntetycznych do naprawy statyki narządu rodnego – SAG ZP-02/2020

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE – PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 […]
14 lutego 2020

„Nadzór inwestorski nad inwestycją Modernizacja zespołu porodowego Szpitala Specjalistycznego Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka w Kielcach” – SAG ZP-01/2020

„Nadzór inwestorski nad inwestycją Modernizacja zespołu porodowego Szpitala Specjalistycznego Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka w Kielcach” Sprawa SAG ZP-01/2020   Pobierz dokumentację przetargowa
1 lutego 2020

Konkurs medyczny nr 01/2020

OGŁOSZENIE Na podstawie art. 26 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U 2018.2190 ze zm.). Dyrekcja Świętokrzyskiego centrum Matki […]
31 grudnia 2019

Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego leków różnych – SAG ZP-21/2019

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE – PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 […]
6 grudnia 2019

Całodobowe żywienie pacjentów Szpitala – SAG ZP-19/2019

Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach  ul. Prosta 30, 25-371 Kielce OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE – PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o […]
29 listopada 2019

Konkurs medyczny 5/2019

OGŁOSZENIE Na podstawie art. 26 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U 2018.2190 ze zm.). Dyrekcja Świętokrzyskiego centrum Matki […]
26 listopada 2019

Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego leków różnych – SAG ZP-18/2019

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE – PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 […]
19 listopada 2019

Zakup i dostawę szczepionek objętych programem profilaktyki zakażeń RS u dzieci – SAG ZP-17/2019

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE – PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 […]
14 listopada 2019

„INFORMATYZACJA PLACÓWEK MEDYCZNYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO (INPLAMED WŚ), W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020 (RPOWŚ 2007-2014)” – SAG ZP-16/2019

Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach: Modernizacja serwerowni w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka – Szpitalu Specjalistycznym w Kielcach w formule „zaprojektuj […]
8 listopada 2019

Zakup i dostawa pasków do analizy moczu wraz z dzierżawą analizatora przez okres 36 miesięcy – SAG ZP – 15/2019

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE – PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 […]
Skip to content