Zakup i dostawa wysokiej klasy ginekologicznego cyfrowego aparatu USG i neonatologicznego aparatu USG – SAG ZP-10/2019

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE – PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2018r. poz. 1986  ze zm.)

na: zakup i dostawę wysokiej klasy ginekologicznego cyfrowego aparatu USG i neonatologicznego aparatu USG

sprawa SAG ZP-10/2019    

 

Pracownikiem upoważnionym przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest:

  • Anita Cieślik – Specjalista ds. Zamówień Publicznych, tel. 41/ 20-13-815 – od 7ºº do 15ºº od poniedziałku do czwartku, od  7ºº do 13ºº w piątek
  • med. Michał Jarosiński – tel. 41/20-13-860
  • dr n. med. Paweł Salwa – Tel. 41/20-13-937 od poniedziałku do piątku, od  8ºº do 13ºº

Pobierz dokumentację przetargową

Skip to content