Postępowaniu konkursowe nr 04/2021

Na podstawie art. 26 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2020.295 ze zm.).

Dyrekcja Świętokrzyskiego centrum Matki i Noworodka – Szpitala Specjalistycznego w Kielcach przy ul. Prostej 30, 25-371 Kielce.

Zaprasza do udziału w postępowaniu konkursowym nr 04/2021 na świadczenie usług medycznych w zakresie: nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej szczegółowo określonej w Zarządzeniu Nr 71/2017/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie określenia warunków zawierania umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Czas trwania umowy: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Pobierz dokumentację przetargową

Skip to content