Remont Pracowni  Diagnostyki Chorób Piersi

W związku z rozpoczętym remontem w Pracowni  Diagnostyki Chorób Piersi Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach informuje, iż przez okres 14 dni (tj. 18.10.2021 do 02.11.2021) nie będą wykonywane świadczenia z zakresu:

  1. Programu Profilaktyki Raka Piersi Etap Podstawowy.
  2. Programu Profilaktyki Raka Piersi Etap Pogłębiony.
Skip to content