Dostawa i instalacja mammografu cyfrowego wraz z adaptacją istn. pomieszczeń – SAG ZP-03/2021.

Dotyczy postępowania na dostawę i instalację mammografu cyfrowego wraz z adaptacją istn. pomieszczeń.

Znak sprawy SAG ZP-03/2021.

Przedmiotem postępowania jest dostawa i instalacja mammografu cyfrowego wraz z adaptacją istniejących pomieszczeń Prac. Diagn. Chorób Piersi w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej pn „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy na lata 2021-2022” do Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach.

Postępowanie o zamówienie publiczne w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.).

Pobierz dokumentację przetargową

Skip to content