Jednorazowa dostawa do siedziby Zamawiającego histeroskopów mono/bipolarnych w ilości 2 sztuk – SAG ZPO-03/2021

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

            W postępowaniu prowadzonym w związku z art. 2ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 2019) na:

„Zakup i dostawę 2 sztuk histeroskopów”

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa do siedziby Zamawiającego histeroskopów mono/bipolarnych w ilości 2 sztuk

Pobierz dokumentację

Skip to content