OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 26 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U 2020.295 ze zm.). Dyrekcja Świętokrzyskiego centrum Matki i Noworodka – Szpitala Specjalistycznego w Kielcach przy ul. Prostej 30, 25-371 Kielce.

Zaprasza do udziału w postępowaniu konkursowym nr 02/2021 na świadczenie usług medycznych w zakresie:

Pakiet nr 1

Świadczenia usług medycznych opieki lekarskiej/dyżury kontraktowe w Oddziale Anestezjologii w dni robocze od godz. 7:00 do 14: 35 oraz od 14:35 do godz. 7:00,  a w dni wolne od pracy i święta od godz. 7:00  do godz. 7:00.

(Specjalista w zakresie anestezjologii)

Pakiet nr 2

Świadczenia usług medycznych w zakresie opieki lekarskiej/dyżury kontraktowe w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym w pełnym zakresie w dni robocze od godz. 7:00 do 14: 35 oraz od 14:35 do godz. 7:00, a w dni wolne od pracy  i święta od godz. 7:00  do godz. 7:00.

(Specjalista w zakresie ginekologii i położnictwa)

Pakiet nr 3

Świadczenia usług medycznych w zakresie opieki lekarskiej/dyżury kontraktowe w  Oddziale Ginekologiczno-Położniczym

w dni robocze w godz. od 14:35 do godz. 7:00, a w dni wolne od pracy  i święta od godz. 7:00  do godz. 7:00.

 (Specjalista w zakresie ginekologii i położnictwa)

Pakiet nr 4

Świadczenie usług medycznych w zakresie wykonywania badań USG, opisywania zdjęć RTG w Oddziale Neonatologicznym

(Specjalista w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej)

Pobierz dokumentację przetargową

Skip to content