OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 26 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U 2018.2190 ze zm.).

Dyrekcja Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka – Szpitala Specjalistycznego w Kielcach przy ul. Prostej 30, 25-371 Kielce.

Zaprasza do udziału w postępowaniu konkursowym nr 04/2019 na świadczenie usług medycznych w zakresie:

Pakiet nr 1

Konsultacji psychiatryczne osób dorosłych (Specjalista pulmonolog)

Pakiet nr 2

Konsultacji neurologicznych osób dorosłych (Specjalista neurolog)

Ze szczegółowymi informacjami o warunkach konkursu oraz ze wzorem umowy można zapoznać się w Sekcji Administracyjno-Gospodarczej Szpitala tel. 41/20-13-806, 815 w dni robocze w godz. 7:00 – 14:30, w terminie do dnia poprzedzającego termin składania ofert.

Pobierz dokumentację przetargową

Skip to content