Konkurs medyczny nr 1/2019

Przedłużenie terminu postępowania konkursowego nr 01/2019 na świadczenie usług medycznych w zakresie:

 

Pakietu nr 4: Konsultacji pulmonologicznych osób dorosłych

 

Pakietu nr 5: Konsultacji neurologicznych osób dorosłych

 

OGŁOSZENIE

  1. Na podstawie art. 26 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U 2018.2190 ze zm.).
  2. Dyrekcja Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka – Szpitala Specjalistycznego w Kielcach przy ul. Prostej 30, 25-371 Kielce.

Zaprasza do udziału w postępowaniu konkursowym nr 01/2019 na świadczenie usług medycznych w zakresie:

Pakiet nr 1

Konsultacji chirurgicznych w tym chirurgii onkologicznej

(Specjalista w zakresie chirurgii, chirurgii onkologicznej)

Pakiet nr 2

Konsultacji chirurgicznej i urologicznej noworodków

(Specjalista w zakresie chirurgii i urologii dziecięcej)

Pakiet nr 3

Konsultacji urologicznych

(Specjalista położnictwa i ginekologii, uroginekologii)

Pakiet nr 4

Konsultacji pulmonologicznych osób dorosłych

(Specjalista pulmonolog)

Pakiet 5

Konsultacji neurologicznych osób dorosłych (Specjalista neurolog)

Czas trwania umowy: 36 miesięcy tj. 3 lata

Pobierz dokumentację przetargowa

Skip to content