Konkurs medyczny nr 8/2018

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 26 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U 2018.160 ze zm.).Dyrekcja Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka – Szpitala Specjalistycznego w Kielcach przy ul. Prostej 30, 25-371 Kielce.

Zaprasza do udziału w postępowaniu konkursowym nr 08/2018 na świadczenie usług medycznych w zakresie:

Pakiet nr 1

Świadczenia usług medycznych w zakresie opieki lekarskiej/dyżury kontraktowe w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym w dni robocze od godz. 7:00 do 14: 35 oraz od 14:35 do godz. 7:00,               a w dni wolne od pracy i święta od godz. 7:00  do godz. 7:00.

Pakiet nr 2

Świadczenia usług medycznych opieki lekarskiej/dyżury kontraktowe w Oddziale Anestezjologii w dni robocze od godz. 7:00 do 14: 35, lub od godz. 14:35 do godz. 7:00, w dni wolne od pracy                                  i święta od godz. 7:00 do godz. 7:00.

Pakiet nr 3

Świadczenia usług medycznych w zakresie opieki lekarskiej/dyżury kontraktowe w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym – Odcinek Endokrynologii Ginekologicznej  w dni robocze od godz. 7:00 do 14: 35 oraz od 14:35 do godz. 7:00, a w dni wolne od pracy i święta od godz. 7:00  do godz. 7:00.

Pakiet nr 4

Świadczenia usług medycznych w zakresie opieki lekarskiej/dyżury kontraktowe w Oddziale Neonatologicznym i Oddziale Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka w dni robocze od godz. 7:00 do 14: 35 oraz od 14:35 do godz. 7:00, a w dni wolne od pracy i święta od godz. 7:00  do godz. 7:00.

Pobierz dokumentację przetargową

Skip to content