OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 26 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U 2018.160 ze zm.).

Dyrekcja Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka – Szpitala Specjalistycznego w Kielcach przy ul. Prostej 30, 25-371 Kielce.

Zaprasza do udziału w postępowaniu konkursowym nr 09/2018 na świadczenie usług medycznych w zakresie:

Świadczenia usług medycznych opieki lekarskiej/dyżury kontraktowe w Oddziale Anestezjologii w dni robocze od godz. 7:00 do 14: 35 oraz od 14:35 do godz. 7:00,  a w dni wolne od pracy i święta od godz. 7:00  do godz. 7:00.

Czas trwania umowy: 12 miesięcy

Pobierz dokumentację przetargową

Skip to content