Konkurs Medyczny numer 1/2021

OGŁOSZENIE

  1. Na podstawie art. 26 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U 2020.295 ze zm.).
  2. Dyrekcja Świętokrzyskiego centrum Matki i Noworodka – Szpitala Specjalistycznego w Kielcach przy ul. Prostej 30, 25-371 Kielce.

Zaprasza do udziału w postępowaniu konkursowym nr 01/2021 na świadczenie usług medycznych w zakresie:

Pakiet nr 1

Świadczenia usług medycznych w zakresie opieki lekarskiej/dyżury kontraktowe w Oddziale Neonatologicznym i Oddziale Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka  w dni robocze w godz. 7:00 do 14:35 oraz w dni robocze od 14:35 do godz. 7:00, a w dni wolne od pracy i święta od godz. 7:00  do godz. 7:00.

(Specjalista w zakresie neonatologii)

 

Pakiet nr 2

Świadczenia usług medycznych w zakresie opieki lekarskiej/dyżury kontraktowe   w  Oddziale Ginekologiczno-Położniczym

w dni robocze w godz. od 13:30 do 8:00 oraz w godzinach 8:00 do 8:00 w dni wolne od pracy i świąteczne

(Specjalista w zakresie ginekologii i położnictwa)

Pakiet nr 3

Świadczenia usług medycznych w zakresie biopsji gruboigłowej i mammotomicznej piersi

(Specjalista w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej)

Pakiet nr 4

Wykonywania badań histopatologicznych w tym wykonywanie badania śródoperacyjnego intra;

Pakiet nr 5

Świadczenia usług medycznych w zakresie opieki lekarskiej/dyżury kontraktowe w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym w pełnym zakresie w dni robocze od godz. 7:00 do 14: 35 oraz od 14:35 do godz. 7:00, a w dni wolne od pracy  i święta od godz. 7:00  do godz. 7:00.

(Specjalista w zakresie ginekologii i położnictwa)

Pobierz dokumentację przetargową

Skip to content