Koordynator ws. szczepień przeciwko COViD-19

Koordynator ws. szczepień przeciwko COViD-19: Anna Złotnik tel. 41 2013 819 a.zlotnik@szpitalprosta.pl

Prosimy przesyłać wypełnione poniższe formularze na podany adres e-mail.

Przesyłany plik z listą osób w formacie .xlsm powinien mieć zmienioną nazwę pliku, np. : Formularz_zgloszeniowy_SCMiN.xlsm

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  powinno być wypełnione i podpisane własnoręcznie, następnie zeskanowane (lub zdjęcie) i przesłane, najlepiej w zaszyfrowanej wiadomości.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z działaniami podejmowanymi w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19

Klauzula informacyjna RODO w związku z przekazaniem danych osobowych w celu wykonania szczepienia przeciwko COVID-19

Skip to content