Pismo Starosty Kieleckiego w sprawie zapobiegania próbom wykorzystania uchodźców.

                                                                                 Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego
                                                                                                       województwa świętokrzyskiego
                                                                                                                      /wszyscy/
                                                                                                         Członkowie Zespołu
                                                                                      ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi
                                                                                               województwa świętokrzyskiego
                                                                                                                    /wszyscy/

 

Szanowni Państwo,
w związku z napadem Rosji na Ukrainę i zaangażowaniem Polski w udzielanie
wszechstronnej pomocy Ukrainie oraz jej obywatelom, licznie przybywającym do naszego kraju,
przekazuję (pod linkiem załączonym do niniejszej wiadomości), zgodnie z prośbą przedstawicieli
Departamentu Spraw Międzynarodowych i Migracji MSWiA, stanowisko Sekretariatu Zespołu do
Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji,
w sprawie informacji na temat prób wykorzystania uchodźców do pracy przymusowej lub innych
form wyzysku w pracy lub usług seksualnych czy też innych przypadków niegodziwego
traktowania.
Zwracam się z uprzejmą prośbą o upowszechnianie materiałów informacyjnych
opublikowanych w komunikacie w wersji elektronicznej, w ramach Państwa kompetencji i według
Państwa właściwości.
https://www.gov.pl/web/handel-ludzmi/komunikat-zwiazany-z-sytuacja-na-ukrainie

Pismo na temat sytuacji uchodźców.

Skip to content