PLAN POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH 2021

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na  2021 ROK

(sporządzony na podstawie art. 23 ustawy z dnia 11 września  2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.)

lp Przedmiot zamówienia Wartość szacunkowa netto w PLN Termin realizacji Procedura
DOSTAWY
1 Dostawa odczynników do oznaczania równowagi kwasowo-zasadowej 500.000,00 II-III kwartał Tryb podstawowy art. 275 pkt. 1 ustawy
2 Dostawa odczynników do badań prenatalnych 180.000,00 II-III kwartał Tryb podstawowy art. 275 pkt. 1 ustawy
3 Dostawa płynów infuzyjnych 140.000,00 II-III kwartał Tryb podstawowy art. 275 pkt. 1 ustawy
4 Dostawa nici chirurgicznych 190.000,00 II-III kwartał Tryb podstawowy art. 275 pkt. 1 ustawy
5 Dostawa materiałów opatrunkowych  i obłożeń operacyjnych 350.000,00 II-III kwartał Tryb podstawowy art. 275 pkt. 1 ustawy
6 Dostawa tlenu medycznego 200.000,00 II-III  kwartał Tryb podstawowy art. 275 pkt. 1 ustawy
7 Dostawa odczynników immunochemicznych 585.000,00 III-IV kwartał Tryb podstawowy art. 275 pkt. 1 ustawy
8 Dostawa części zużywalnych do laparoskopu i histeroskopu 227.000,00 III kwartał Tryb podstawowy art. 275 pkt. 1 ustawy
9 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku 850.000,00 III-IV kwartał Tryb podstawowy art. 275 pkt. 1 ustawy
10 Dostawa łóżek dla chorych wraz z szafkami dla pacjentów

 

162.000,00 III-IV kwartał Tryb podstawowy art. 275 pkt. 1 ustawy
11 Dostawa szczepionek objętych programem profilaktyki RS u dzieci 250.000,00 III-IV kwartał Tryb podstawowy art. 275 pkt. 1 ustawy
12 Dostawa leków różnych 900.000,00 IV kwartał Tryb podstawowy art. 275 pkt. 1 ustawy
13 Dostawa i wdrożenie infrastruktury sprzętowej IT i medycznej oraz oprogramowania dla szpitalnego systemu informatycznego (InPlaMed) 2.987.626,17 II-III Kwartał Przetarg nieograniczony art. 132 ustawy
14 Podniesienie jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka – Szpitala Specjalistycznego w Kielcach (zakup pozostałego specjalistycznego sprzętu medycznego) 1.610.000,00 II-IV kwartał Przetarg nieograniczony art. 132 ustawy
USŁUGI
1 Usługa całodobowego żywienia pacjentów 700.000,00 IV kwartał Tryb podstawowy art. 275 pkt. 1 ustawy
ROBOTY BUDOWLANE
1 Wymiana pokrycia dachowego na budynkach II, III, VII 1.200.000,00 II-IV kwartał Tryb podstawowy art. 275 pkt. 1 ustawy
2 Modernizacja rozdzielni elektrycznej w związku z uruchomieniem pracowni MRI 320.000,00 II-IV kwartał Tryb podstawowy art. 275 pkt. 1 ustawy
3 Adaptacja pomieszczeń po byłej Aptece Szpitalnej i Administracji na potrzeby Patologii Ciąży 1.394.000,00 II-IV kwartał Tryb podstawowy art. 275 pkt. 1 ustawy
4 Modernizacja odcinak wcześniaków wraz z wymiana instalacji gazów medycznych 260.000,00 II-IV kwartał Tryb podstawowy art. 275 pkt. 1 ustawy
5 Modernizacja zespołu porodowego Szpitala Specjalistycznego Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka w Kielcach 4.705.538,55 III-IV kwartał Tryb podstawowy art. 275 pkt. 1 ustawy
6 Utworzenie pracowni MRI 5.000.000,00 II-IV kwartał Tryb podstawowy art. 275 pkt. 1 ustawy

 

Pobierz dokument

Skip to content