Postępowanie konkursowe nr 03/2021 na świadczenie usług medycznych

Zaprasza do udziału w postępowaniu konkursowym nr 03/2021 na świadczenie usług medycznych w zakresie:

Pakiet nr 1

Świadczenia usług medycznych w zakresie opieki lekarskiej/dyżury kontraktowe w Oddziale Neonatologicznym i Oddziale Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka w dni robocze w godz. 7:00 do 14:35 oraz w dni robocze od 14:35 do godz. 7:00, a w dni wolne od pracy i święta od godz. 7:00  do godz. 7:00.

(Specjalista w zakresie neonatologii)

Pakiet nr 2

Świadczenia usług medycznych w zakresie opieki lekarskiej/dyżury kontraktowe w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym w pełnym zakresie w dni robocze od godz. 7:00 do 14: 35 oraz od 14:35 do godz. 7:00, a w dni wolne od pracy  i święta od godz. 7:00  do godz. 7:00.

(Specjalista w zakresie ginekologii i położnictwa)

Pakiet nr 3

Świadczenia usług medycznych jako II dyżurant w zakresie opieki lekarskiej/dyżury kontraktowe w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym w godzinach 13:30 do 8:00 w dni robocze oraz w godzinach 8:00 do 8:00 w dni wolne od pracy i świąteczne.

(Specjalista w zakresie ginekologii i położnictwa)

Czas trwania umowy: 12 miesięcy

Pobierz dokumentację przetargową

Skip to content