Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka Szpital Specjalistyczny w Kielcach – SAG ZP – 19/2018

Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach ul. Prosta 30

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

(Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.)

na: Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Świętokrzyskiego Centrum Matki    i Noworodka Szpital Specjalistyczny w Kielcach

Sprawa SAG ZP – 19/2018

 

Przedmiot zamówienia: Kompleksowe ubezpieczenie Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach.

Pracownikiem upoważnionym przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest:

  • Anita Cieślik – Specjalista ds. Zamówień Publicznych tel. 41/ 20-13-815, pon.- pt. od 7.00-13.00
  • Alina Kmiecicka – Broker tel. 509-310-159, 515-090-160

 

Termin realizacji zamówienia: 24 miesięcy od daty zawarcia umowy

Pobierz dokumentację przetargową

Skip to content