Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego rękawiczek diagnostycznych i pozostałego sprzętu medycznego – SAG ZP-07/2019

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.

na: zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego rękawiczek diagnostycznych i pozostałego sprzętu medycznego

sprawa SAG ZP-07/2019

Pracownikiem upoważnionym przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest:

  • Anita Cieślik – Specjalista ds. Zamówień Publicznych, tel. 41/ 20-13-815  – od 7ºº do 15ºº od poniedziałku do czwartku, od  7ºº do 13ºº w piątek.
  • Anna Złotnik – Położna Epidemiologiczna,     tel. 41/ 20-13-819  – od 7ºº do 15ºº od poniedziałku do czwartku, od  7ºº do 13ºº w piątek
  • Lucyna Wychowaniec – Naczelna Pielęgniarka,     tel. 41/ 20-13-818  – od 7ºº do 13ºº od poniedziałku do czwartku, od  7ºº do 11ºº w piątek 

Pobierz dokumentację przetargową

 

Skip to content