Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego szczepionek objętych programem profilaktycznym zakażeń RS u dzieci – SAG ZP-15/2018

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE – PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

(Dz.U. z 2017r. poz.1579 ze zm.)

na: zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego szczepionek objętych programem profilaktycznym zakażeń RS u dzieci

sprawa SAG ZP-15/2018

 

Pracownikiem upoważnionym przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest:

  • Anita Cieślik – Specjalista ds. Zamówień Publicznych, tel. 41/ 20-13-815 – od 7ºº do 15ºº od poniedziałku do czwartku, od  7ºº do 13ºº w piątek
  • mgr farm. Dorota Socha – Kierownik Apteki Szpitalnej, tel. 41/ 20-13-828 – od 7ºº do 15ºº od poniedziałku do czwartku, od  7ºº do 13ºº w piątek

 

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego szczepionek objętych programem  profilaktycznym zakażeń RS  u dzieci.

Pobierz dokumentację przetargową

Skip to content