Zakup i dostawa gazów medycznych – SAG ZP-14/2018

Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach   ul. Prosta 30, 25-371 Kielce

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE – PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

(Dz.U. z 2017r. poz. 1579  ze zm.)

na: zakup i dostawę gazów medycznych

sprawa SAG ZP-14/2018

Pracownikiem upoważnionym przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest:

  • Anita Cieślik – Specjalista ds. Zamówień Publicznych, tel. 41/ 20-13-815 – od 7ºº do 15ºº od poniedziałku do czwartku, od  7ºº do 13ºº w piątek
  • Robert Klimczak – Kierownik Sekcji Technicznej, tel. 41/ 20-13-813 – od 7ºº do 15ºº od poniedziałku do czwartku, od  7ºº do 13ºº w piątek

 

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa tlenu ciekłego medycznego wraz z dzierżawą zbiornika, tlenu sprężonego medycznego, podtlenku azotu medycznego, dwutlenku węgla medycznego oraz mieszanki tlenu  z podtlenkiem azotu medycznego wraz z dzierżawą butli dla Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach

Pobierz dokumentację przetargową 

Skip to content