Zakup i dostawa kardiotokografów i stołu operacyjnego – SAG ZP-14/2020

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE – PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

(Dz.U. z 2019r. poz. 1843  ze zm.)

na: zakup i dostawę kardiotokografów i stołu operacyjnego

sprawa SAG ZP-14/2020    

 

Pracownikiem upoważnionym przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest:

  • Anita Cieślik – Specjalista ds. Zamówień Publicznych, tel. 41/ 20-13-815 – od 7ºº do 15ºº od poniedziałku do czwartku, od  7ºº do 13ºº w piątek
  • dr n med. Andrzej Witczak – p.o. Dyrektor ds. Lecznictwa – tel. 41/20-13-880
  • Beata Uba – Pielęgniarka Koordynująca Oddziału Anestezjologii z Blokiem Operacyjnym tel. 41/20-13-870 od poniedziałku do piątku, od  8ºº do 13ºº
  • Elżbieta Puchała – Położna Koordynująca Patologii Ciąży tel. 41/20-13-894 od poniedziałku do piątku, od  8ºº do 13ºº

 

Pobierz dokumentację przetargową

Skip to content