Zakup i dostawa kardiotokografów z rozbudową systemu okołoporodowego – SAG ZP-10/2018

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE – PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

(Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z póż.zm.)

na: zakup i dostawę kardiotokografów z rozbudową systemu okołoporodowego

sprawa SAG ZP-10/2018    

 

Pracownikiem upoważnionym przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest:

  • Anita Cieślik – Specjalista ds. Zamówień Publicznych, tel. 41/ 20-13-815 – od 7ºº do 15ºº od poniedziałku do czwartku, od  7ºº do 13ºº w piątek
  • Grażyna Nowak – Położna Koordynująca Sali Porodowej, tel. 41/ 20-13-850 – od 7ºº do 15ºº od poniedziałku do czwartku, od  7ºº do 13ºº w piątek

Pobierz dokumentację przetarową

Skip to content