Zakup i dostawa rękawiczek diagnostycznych – ZPO-09/2021

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

W postępowaniu prowadzonym w związku z art. 2ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 2019) na: zakup i dostawa rękawiczek diagnostycznych”

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego rękawiczek diagnostycznych.

Pobierz dokumentację przetargową

Skip to content