ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – Zakup i dostawa środków do dezynfekcji – ZPO-05/2021

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

W postępowaniu prowadzonym w związku z art. 2ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 2019) na:

zakup i dostawę środków do dezynfekcji”

Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach ul. Prosta 30, 25-371 Kielce

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego środków do dezynfekcji.

Pobierz dokumentację przetargową

Skip to content