Zakup i dostawa szczepionki objętej programem profilaktyki zakażeń wirusem RS u dzieci-SAG ZP-05/2021

 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym       bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) na: zakup i dostawę szczepionki objętej programem profilaktyki zakażeń wirusem RS u dzieci

Znak sprawy: SAG ZP-05/2021

Pobierz dokumentację przetargową

Skip to content