ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – zakup i dostawa Morcelatora – SAG ZPO-07/2021

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

            W postępowaniu prowadzonym w związku z art. 2ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 2019) na: zakup i dostawę Morcelatora”

            Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach ul. Prosta 30, 25-371 Kielce

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa do siedziby Zamawiającego 1 sztuki morcelatora.

            Zamawiający wymaga aby:

            – Przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy – rok produkcji 2021r.,nieregenerowany, kompletny, oznakowany, posiadał niezbędne instrukcje, gwarancje, dokumentację w języku polskim.

            – Uruchomienie przedmiotu zamówienia wraz z przeszkoleniem personelu nastąpi  w Świętokrzyskim Centrum Matki  i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach ul. Prosta 30.

Pobierz dokumentację przetargową

Skip to content