ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – SAG ZPO-04/2021- zakup i dostawa gazów medycznych

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – SAG ZPO-04/2021

            W postępowaniu prowadzonym w związku z art. 2ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) na: zakup i dostawę gazów   medycznych”

 

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zaproszenia do składania ofert jest zakupu i dostawa gazów medycznych obejmujących tlen ciekły medyczny wraz z dzierżawą zbiornika, tlenu sprężony medyczny, dostawę podtlenku azotu medycznego, dwutlenku węgla medycznego wraz z dzierżawą butli i transportem.

Dostawę należy prowadzić sukcesywnie, zgodnie z zamówieniami częściowymi zgłaszanymi przez Zamawiającego telefonicznie lub e-mailem, czas dostawy do siedziby Zamawiającego wynosi dla:

– tlenu medycznego ciekłego – maksymalnie do 5 dni od złożenia zamówienia

– tlenu medycznego w butlach – maksymalnie do 5 dni od złożenia zamówienia

– tlenu medycznego sprężonego w butlach – maksymalnie do 5 dni od złożenia zamówienia

– podtlenku azotu butlach – maksymalnie do 5 dni od złożenia zamówienia

– dwutlenku węgla medycznego w butlach – maksymalnie do 5 dni od złożenia zamówienia

Pobierz dokumentację

Skip to content