Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu)dokumentacji medycznej bez możliwości odtworzenia danych osobowych

Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu)dokumentacji medycznej bez możliwości odtworzenia danych osobowych

 

Uprzejmie informujemy, że planowane jest brakowanie  (zniszczenie) dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej pacjentów leczonych w  Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka-  Szpital Specjalistyczny w Kielcach w 1998 r.

 

Osoby zainteresowane odbiorem oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia będą  mogły odebrać wymienioną dokumentację po uprzednim złożeniu wniosku do dnia 08.04. 2021 roku w Sekretariacie  Szpitala  ul. Prosta 30 w Kielcach od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8:00-14:30 w piątki od 08:00- 12:30

Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Po śmierci pacjenta, prawo do uzyskania dokumentacji medycznej ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

 

Po w/w terminie dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującą procedurą zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia).

Podstawa prawna: art.29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1318 ze. zm.) oraz § 75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2069).

Skip to content