Aktualności

16 listopada 2020

Regionalny program zdrowotny – zapobieganie i wczesne wykrywanie cukrzycy typu II dla osób w wieku 45-65

Drodzy mieszkańcy, Nasze starostwo aktywnie przyłączyła się do wsparcia w projekcie pn.: Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu drugiego – jest […]
10 listopada 2020

Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu medycznego jednorazowego użytku – SAG ZP- 16/2020

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy […]
5 listopada 2020

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę sprzętu medycznego – SAG-ZP 15/2020

Zakup współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.3. „Infrastruktura zdrowotna i społeczna”, Oś 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na […]
15 października 2020

Zakup i dostawa kardiotokografów i stołu operacyjnego – SAG ZP-14/2020

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE – PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 […]
Skip to content