Aktualności

19 lutego 2019

Konkurs medyczny nr 2/2019

OGŁOSZENIE Na podstawie art. 26 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U 2018.2190 ze zm.). Dyrekcja Świętokrzyskiego Centrum Matki […]
18 lutego 2019

Oferta pracy – pielęgniarki operacyjne

Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach ul. Prosta 30 zatrudni:  położne lub pielęgniarki  anestezjologiczne  i instrumentariuszki Wymagania aktualne prawo wykonywania zawodu kurs kwalifikacyjny lub […]
30 stycznia 2019

Zakup i dostawę odczynników i akcesoriów do hemostazy wraz z dzierżawą analizatora do koagulologii – SAG ZP – 02/2019

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE – PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 […]
22 stycznia 2019

Adaptacja pomieszczeń po byłej Administracji na potrzeby Apteki Szpitalnej – SAG ZP-01/2019

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy […]
Skip to content