Aktualności

13 czerwca 2019

Zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego nici chirurgicznych – SAG ZP-09/2019

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE – PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 […]
31 maja 2019

Zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego płynów infuzyjnych – SAG ZP -08/2019

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZTARGOWYM W TRYBIE – PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 […]
15 maja 2019

Informacja dla Pacjentów dotycząca udostępnienia dokumentacji medycznej

Informacja dla Pacjentów dotycząca udostępnienia dokumentacji medycznej Uprzejmie informuję, że w dniu 4 maja 2019 r. weszły w życie zmiany w przepisach dotyczących opłat za udostępnienie […]
8 maja 2019

Życzenia z okazji Dnia Położnej

Skip to content