Aktualności

31 maja 2019

Zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego płynów infuzyjnych – SAG ZP -08/2019

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZTARGOWYM W TRYBIE – PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 […]
15 maja 2019

Informacja dla Pacjentów dotycząca udostępnienia dokumentacji medycznej

Informacja dla Pacjentów dotycząca udostępnienia dokumentacji medycznej Uprzejmie informuję, że w dniu 4 maja 2019 r. weszły w życie zmiany w przepisach dotyczących opłat za udostępnienie […]
8 maja 2019

Życzenia z okazji Dnia Położnej

6 maja 2019

Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego rękawiczek diagnostycznych i pozostałego sprzętu medycznego – SAG ZP-07/2019

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy […]
Skip to content