Aktualności

30 stycznia 2019

Zakup i dostawę odczynników i akcesoriów do hemostazy wraz z dzierżawą analizatora do koagulologii – SAG ZP – 02/2019

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE – PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 […]
22 stycznia 2019

Adaptacja pomieszczeń po byłej Administracji na potrzeby Apteki Szpitalnej – SAG ZP-01/2019

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy […]
20 stycznia 2019

Konkurs medyczny nr 1/2019

Przedłużenie terminu postępowania konkursowego nr 01/2019 na świadczenie usług medycznych w zakresie:   Pakietu nr 4: Konsultacji pulmonologicznych osób dorosłych   Pakietu nr 5: Konsultacji neurologicznych osób dorosłych […]
17 grudnia 2018

Konkurs medyczny nr 9

OGŁOSZENIE Na podstawie art. 26 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U 2018.160 ze zm.). Dyrekcja Świętokrzyskiego Centrum Matki […]
Skip to content