Aktualności

17 kwietnia 2019

Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników do badań prenatalnych – SAG ZP – 06/2019

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE – PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 […]
22 marca 2019

Zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego środków dezynfekcyjnych – SAG ZP-05/2019

Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka   – Szpital Specjalist w Kielcach  ul. Prosta 30, 25-371 Kielce OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości […]
19 marca 2019

PLAN POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH – 2019 ROK

PLAN POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH – 2019 ROK Pobierz plan postępowań przetargowych 2019
19 marca 2019

Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej bez możliwości odtworzenia danych osobowych

Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu)dokumentacji medycznej bez możliwości odtworzenia danych osobowych   Uprzejmie informujemy, że planowane jest brakowanie  (zniszczenie) dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej pacjentów leczonych w  Świętokrzyskim […]
Skip to content