Aktualności

4 marca 2019

Zakup i dostawa odczynników i akcesoriów do hematologii wraz z dzierżawą analizatora – SAG ZP – 04/2019

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE – PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 […]
22 lutego 2019

Kompleksową usługa w zakresie prania – SAG ZP – 03/2019

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE – PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 […]
19 lutego 2019

Konkurs medyczny nr 2/2019

OGŁOSZENIE Na podstawie art. 26 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U 2018.2190 ze zm.). Dyrekcja Świętokrzyskiego Centrum Matki […]
30 stycznia 2019

Zakup i dostawę odczynników i akcesoriów do hemostazy wraz z dzierżawą analizatora do koagulologii – SAG ZP – 02/2019

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE – PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 […]
Skip to content