Aktualności

22 stycznia 2019

Adaptacja pomieszczeń po byłej Administracji na potrzeby Apteki Szpitalnej – SAG ZP-01/2019

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy […]
20 stycznia 2019

Konkurs medyczny nr 1/2019

Przedłużenie terminu postępowania konkursowego nr 01/2019 na świadczenie usług medycznych w zakresie:   Pakietu nr 4: Konsultacji pulmonologicznych osób dorosłych   Pakietu nr 5: Konsultacji neurologicznych osób dorosłych […]
17 grudnia 2018

Konkurs medyczny nr 9

OGŁOSZENIE Na podstawie art. 26 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U 2018.160 ze zm.). Dyrekcja Świętokrzyskiego Centrum Matki […]
7 grudnia 2018

Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka Szpital Specjalistyczny w Kielcach – SAG ZP – 19/2018

Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach ul. Prosta 30 OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE – PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej […]
Skip to content