Aktualności

10 października 2018

Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego obłożeń operacyjnych – SAG ZP-12/2018

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE – PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 […]
14 września 2018

Zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego materiałów opatrunkowych i obłożeń operacyjnych – SAG ZP 11 – 2018

Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach  ul. Prosta 30, 25-371 Kielce OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE – PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości […]
12 września 2018

Konkurs medyczny nr 7/2018

OGŁOSZENIE Na podstawie art. 26 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U 2018.160 ze zm.). Dyrekcja Świętokrzyskiego Centrum Matki […]
10 września 2018

Konkurs medyczny nr 6/2018

OGŁOSZENIE Na podstawie art. 26 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U 2018.160). Dyrekcja Świętokrzyskiego centrum Matki i Noworodka […]
Skip to content