Aktualności

6 listopada 2018

Zakup i dostawa gazów medycznych – SAG ZP-14/2018

Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach   ul. Prosta 30, 25-371 Kielce OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE – PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o […]
23 października 2018

Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu medycznego jednorazowego użytku – SAG ZP-13/2018

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy […]
16 października 2018

Konkurs medyczny nr 8/2018

OGŁOSZENIE Na podstawie art. 26 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U 2018.160 ze zm.).Dyrekcja Świętokrzyskiego Centrum Matki i […]
10 października 2018

Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego obłożeń operacyjnych – SAG ZP-12/2018

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE – PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 […]
Skip to content