Aktualności

21 marca 2018

Postępowanie konkursowe nr 03/2018 na świadczenie usług medycznych

OGŁOSZENIE Na podstawie art. 26 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U 2018.160). Dyrekcja Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka […]
7 marca 2018

Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników do badań prenatalnych – SAG ZP – 04/2018

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE – PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 […]
27 lutego 2018

Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego środków dezynfekcyjnych – SAG ZP- 03/2018

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE RZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy […]
19 lutego 2018

Postępowanie konkursowe nr 02/2018 na świadczenie usług medycznych

OGŁOSZENIE Na podstawie art. 26 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U 2018.160). Dyrekcja Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka […]
Skip to content