Aktualności

21 lipca 2021

Zakup i dostawa nici chirurgicznych – SAG ZP-04/2021

 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 […]
8 lipca 2021

Dostawa i instalacja mammografu cyfrowego wraz z adaptacją istn. pomieszczeń – SAG ZP-03/2021.

Dotyczy postępowania na dostawę i instalację mammografu cyfrowego wraz z adaptacją istn. pomieszczeń. Znak sprawy SAG ZP-03/2021. Przedmiotem postępowania jest dostawa i instalacja mammografu cyfrowego wraz […]
5 lipca 2021

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę specjalistycznego sprzętu medycznego.Numer referencyjny: SAG ZP-02/2021

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę specjalistycznego sprzętu medycznego. Numer referencyjny: SAG ZP-02/2021. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Świętokrzyskiego Centrum Matki […]
22 czerwca 2021

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – ZPO-08/2021 – Zakup i dostawa płynów infuzyjnych

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT             W postępowaniu prowadzonym w związku z art. 2ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. […]
Skip to content