Przetargi

18 czerwca 2018

Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego nici chirurgicznych – SAG ZP-09/2018

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE – PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 […]
21 maja 2018

Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego płynów infuzyjnych – SAG ZP- 08/2018

Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach ul. Prosta 30, 25-371 Kielce OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZTARGOWYM W TRYBIE – PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o […]
8 maja 2018

Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników i akcesoriów wraz z dzierżawą analizatorów do oznaczania równowagi kwasowo-zasadowej – SAG ZP – 07/2018

Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach ul. Prosta 30, 25-371 Kielce OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE – PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o […]
7 maja 2018

Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego rękawiczek diagnostycznych oraz pozostałego asortymentu medycznego – SAG ZP- 06/2018

Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka   – Szpital Specjalistyczny w Kielcach  ul. Prosta 30, 25-371 Kielce OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości […]
Skip to content