Przetargi

16 lutego 2018

Zakup i dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów dla Pracowni Mikrobiologicznej – SAG ZP – 02/2018

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE – PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 […]
25 stycznia 2018

Modernizacja instalacji gazów medycznych w pomieszczeniach piwnicznych budynku nr 3 ŚCMiN-SzS w Kielcach w systemie zaprojektuj i wykonaj – SAG ZP- 01/2018  

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy […]
6 grudnia 2017

Całodobowe żywienie pacjentów Szpitala – SAG-ZP 27/2017

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE – PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 […]
29 listopada 2017

Zakup i dostawa odczynników do serologii grupy krwi wraz z doposażeniem aparaturowym – SAG ZP – 26/2017

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE – PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 […]
Skip to content