Przetargi

25 października 2017

Na doposażenie Oddziału Neonatologicznego i OPiITN w sprzęt medyczny – SAG ZP – 19/2017

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity: […]
18 października 2017

Zakup i dostawa odczynników hematologicznych wraz z dzierżawą analizatora – SAG ZP – 18/2017

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE – PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 […]
9 października 2017

Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu medycznego jednorazowego użytku – SAG ZP- 17/2017

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy […]
26 września 2017

Zakup i dostawa aparatu do znieczulenia ogólnego – SAG ZP- 16/2017

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy […]
Skip to content