Przetargi

14 czerwca 2017

Zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego nici chirurgicznych – SAG ZP-11/2017   

Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny  w Kielcach ul. Prosta 30, 25-371 Kielce   OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE – PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO […]
15 maja 2017

Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego płynów infuzyjnych – SAG ZP- 10/2017

Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach ul. Prosta 30, 25-371 Kielce OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE – PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o […]
5 maja 2017

Zaprojektowanie i wykonanie ciągów komunikacyjnych wraz z wydzieleniem podjazdu dla karetek oraz wykonanie koniecznych robót w zakresie kanalizacji sanitarnej – SAG ZP- 09/2017

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy […]
24 kwietnia 2017

Zakup i dostawę ginekologicznego aparatu USG – SAG ZP- 08/2017

Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach  ul. Prosta 30, 25-371 Kielce OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości […]
Skip to content