Przetargi

20 kwietnia 2017

Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego rękawiczek diagnostycznych i chirurgicznych oraz pozostałego asortymentu medycznego – SAG-ZP 07/2017

Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach  ul. Prosta 30, 25-371 Kielce OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości […]
31 marca 2017

Zakup i dostawa aparatów Holtera wraz z systemem do analizy danych i lamp do fototerapii dla noworodków – SAG ZP- 06/2017

Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach, ul. Prosta 30, 25-371 Kielce OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości […]
9 marca 2017

PLAN POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH – 2017 ROK

PLAN POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH – 2017 ROK
7 marca 2017

Dostawę i montaż dwóch wind w budynku ŚCMiN-SzS w Kielcach – SAG ZP- 05/2017

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy […]
Skip to content