Przetargi

15 czerwca 2016

„Zaprojektowanie i wykonanie prac związanych z przebudową kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniem studni i wymianą nawierzchni” – SAG ZP-13/2016

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE – PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 […]
6 czerwca 2016

Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego nici chirurgicznych – SAG ZP-12/2016

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZTARGOWYM W TRYBIE – PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 […]
11 maja 2016

Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego płynów infuzyjnych – SAG ZP- 11/2016

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE – PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 […]
Skip to content