Przetargi

7 kwietnia 2020

Nadzór inwestorski nad inwestycją Modernizacja zespołu porodowego Szpitala Specjalistycznego Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka w Kielcach” – SAG ZP-04/2020

„Nadzór inwestorski nad inwestycją Modernizacja zespołu porodowego Szpitala Specjalistycznego Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka w Kielcach” Sprawa SAG ZP-04/2020   Pobierz dokumentację przetargowa
1 kwietnia 2020

Na świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych – SAG ZP- 03/2020

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZTARGOWYM W TRYBIE – PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 […]
3 marca 2020

PLAN POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH 2020

PLAN POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH – 2020 ROK lp Kod CPV Przedmiot zamówienia Wartość szacunkowa netto w PLN Termin realizacji Procedura 1 336, 398 Dostawa środków dezynfekcyjnych 177.000,00 […]
17 lutego 2020

Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów syntetycznych do naprawy statyki narządu rodnego – SAG ZP-02/2020

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE – PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 […]
Skip to content