Przetargi

14 lutego 2020

„Nadzór inwestorski nad inwestycją Modernizacja zespołu porodowego Szpitala Specjalistycznego Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka w Kielcach” – SAG ZP-01/2020

„Nadzór inwestorski nad inwestycją Modernizacja zespołu porodowego Szpitala Specjalistycznego Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka w Kielcach” Sprawa SAG ZP-01/2020   Pobierz dokumentację przetargowa
31 grudnia 2019

Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego leków różnych – SAG ZP-21/2019

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE – PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 […]
6 grudnia 2019

Całodobowe żywienie pacjentów Szpitala – SAG ZP-19/2019

Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach  ul. Prosta 30, 25-371 Kielce OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE – PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o […]
26 listopada 2019

Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego leków różnych – SAG ZP-18/2019

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE – PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 […]
Skip to content