Przetargi

19 listopada 2019

Zakup i dostawę szczepionek objętych programem profilaktyki zakażeń RS u dzieci – SAG ZP-17/2019

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE – PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 […]
14 listopada 2019

„INFORMATYZACJA PLACÓWEK MEDYCZNYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO (INPLAMED WŚ), W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020 (RPOWŚ 2007-2014)” – SAG ZP-16/2019

Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach: Modernizacja serwerowni w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka – Szpitalu Specjalistycznym w Kielcach w formule „zaprojektuj […]
8 listopada 2019

Zakup i dostawa pasków do analizy moczu wraz z dzierżawą analizatora przez okres 36 miesięcy – SAG ZP – 15/2019

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE – PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 […]
24 października 2019

Zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego sprzętu medycznego jednorazowego użytku – SAG ZP- 14/2019

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy […]
Skip to content