Przetargi

15 października 2019

Zakup i dostawę defibrylatorów, fiberoskopu intubacyjnego i mikroskopu – SAG ZP-13/2018

Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach ul. Prosta 30, 25-371 Kielce   OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE – PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO […]
23 września 2019

Konkurs medyczny 4/2019

OGŁOSZENIE Na podstawie art. 26 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U 2018.2190 ze zm.). Dyrekcja Świętokrzyskiego Centrum Matki […]
17 września 2019

Zakup i dostawę odczynników, kalibratorów, kontroli wraz z dzierżawą dwóch analizatorów w postaci  zintegrowanej platformy biochemiczno-immunochemicznej – SAG ZP – 12/2019

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE – PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 […]
13 września 2019

Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów opatrunkowych i obłożeń operacyjnych – SAG ZP-11/2019

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE – PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 […]
Skip to content