DIAGNOSTYKA

 Poradnia Diagnostyki Prenatalnej

W Poradni Diagnostyki Prenatalnej wykonujemy kompleksowe badania w kierunku oceny ryzyka zaburzeń genetycznych mogących wystąpić u każdego płodu, niezależnie od wieku rodziców.

W 12. tygodniu ciąży oferujemy nieinwazyjne badania prenatalne, obejmujące ocenę ultrasonograficzną anatomii płodu (w tym przezierności karkowej i kości nosowej) oraz testy biochemiczne, tj. białko PAPP-A i (3-HCG. Wszystkie badania wykonywane są na nowoczesnym sprzęcie, przez lekarzy posiadających certyfikaty londyńskiej The Fetal Medicine Foundation.

W przypadku wątpliwego wyniku badań prenatalnych, pacjentkom proponujemy wykonywaną na miejscu diagnostykę inwazyjną -biopsję kosmówki i amniopunkcję. Badania te polegają na pobraniu niewielkiej ilości tkanki łożyskowej lub płynu owodniowego w celu oceny kariotypu płodu. Możliwe jest także wykrycie innych chorób, np. zakażenia toksoplazmozą czy parwowirusem.

Pacjentki poddające się badaniom w 12. tygodniu otaczamy dalszą opieką – między 18. a 22. tygodniem ciąży mogą się one do nas zgłosić na USG II trymestru (tzw. „połówkowe”) obejmujące dokładną ocenę anatomii płodu, ze szczególnym uwzględnieniem serca. Często udaje się też określić płeć dziecka.

W przypadku podejrzenia lub rozpoznania choroby, każdej pacjentce zapewniamy też konsultację genetyka.

Skip to content